Organisatie

KHO Stade Bierbeek is bestuurlijk georganiseerd als een VZW. De Algemene Vergadering van de VZW is het hoogste gezagorgaan.
Deze delegeert het beleid van de vereniging naar de Raad van Bestuur (RvB), soms ook DirectieComité (DC) genoemd, bestaande uit :

 • de voorzitter (vacant)

 • de ondervoorzitter (Cyriel Dehennin)

 • de secretaris (Désiré Schepers)

 • de penningmeester (Paul Ombelet)

 • de andere leden: Luc Abts, Ludo Aerts, Gerrit Olemans, Julien Ronsmans, Willy Ruttens, Danny Schoonheydt, Eddy Bellemans en Paul Drappier.


De dagdagelijkse werking wordt uitgevoerd door verschillende werkingscellen, die relatief autonoom (onder de uiteindelijke bevoegdheid van de RvB) maar in onderlinge samenhang hun taken vervullen. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur, komen elk van deze cellen aan bod. We onderscheiden 4 werkingscellen:

 1. Secretariaat en financiën: verantwoordelijk voor het secretariaat, de communicatie met de KBVB, de boekhouding en het financiële beheer,
  het onderhoud van de infrastructuur en de terreinen, de logistiek, de verhuur van infrastructuur, de website,
  de communicatie met de gemeente m.b.t. promotieborden en Info-Bierbeek.
  Deze cel wordt geleid door de Secretaris van de RvB (Desire Schepers) en de penningmeester (Paul Ombelet).
  Daarnaast bestaat ze ook uit :

  1. de verantwoordelijken voor de verhuur (Maria Tollet en Clary Vandereycken)

  2. de verantwoordelijken voor het onderhoud v/d terreinen (Cyriel Dehennin, Willy Ruttens en Gerrit Olemans)

  3. de verantwoordelijken voor de infrastructuur (Paul Ombelet, Luc Abts en Paul Drappier)

  4. de verantwoordelijke voor het beheer van de kantine (Desire Schepers) 2. Sportieve en medische cel: verantwoordelijk voor het sportieve beleid van het eerste elftal (korte en lange termijndoelstellingen, scouting,
  evaluatie spelers, evaluatie technische staf, medische ondersteuning, ….) en in samenwerking met het jeugdcomite voor de jeugdopleiding.
  Ze wordt geleid door de Sportief Manager (Julien Ronsmans). De secretaris is ook lid van deze cel. Daarnaast bestaat ze ook uit :

  1. de voorzitter (vacant)

  2. de trainer van het eerste elftal (Bart Cums)

  3. de trainer van het beloftenelftal (Gilbert Devos)

  4. de keeperstrainer (Denis Cochet)

  5. de jeugdcoördinator onder- en middenbouw (Gunter Magits)

  6. de jeugdcoordinator bovenbouw (Gilbert Devos)

  7. de TVJO (Bart Cums)

  8. hoofd van de kiné’s (Freddy Delronge) 3. Jeugdcomité : verantwoordelijk voor de verdere uitbouw, de structuur en de werking van de jeugdopleiding, inclusief de interne communicatie naar de
  jeugdspelers en andere clubleden. Deze cel wordt geleid door de Jeugdvoorzitter (Marc Meeus). De secretaris (Desire Schepers) is tevens lid van het jeugdcomité. Daarnaast bestaat ze uit :

  1. De TVJO (Bart Cums)

  2. de jeugdcoördinator U6-U15 (Gunter Magits)

  3. de jeugdcoordinator U15-U21 (Gilbert Devos)

  4. ondersteuning jeugdsecretariaat (Koen Nackaerts)

  5. verantwoordelijke cel ondersteuning (Gerrit Olemans)

  6. de verantwoordelijke voor jeugdafgevaardigden (Johan Detiege)

  7. de verantwoordelijke voor de jeugdactiviteiten (Steven Vandermeulen) 4. Commerciële cel: verantwoordelijk voor de sponsoring en public relations, promotie en communicatie naar externe partijen, inclusief pers.
  Deze cel wordt geleid door de Commercieel Verantwoordelijke (Eddy Bellemans).
  Deze cel bestaat uit:

  1. de penningmeester (Paul Ombelet)

  2. de secretaris (Désiré Schepers)

  3. ondersteunende leden (Gerrit Olemans) This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006