Organisatie

KHO Bierbeek is bestuurlijk georganiseerd als een VZW. De Algemene Vergadering van de VZW is het hoogste gezagorgaan. Deze delegeert het beleid van de vereniging naar de Raad van Bestuur (RvB), soms ook DirectieComité (DC) genoemd, bestaande uit : • de voorzitter (vacant)

 • de ondervoorzitter (Cyriel Dehennin)

 • de secretaris (Désiré Schepers)

 • de jeugdvoorzitter (Marc Meeus)

 • de andere leden: Luc Abts, Gerrit Olemans, Julien Ronsmans, Willy Ruttens, Wim Verstraeten, Geert Debacker, Christian Vranckx en Paul Drappier.


De dagdagelijkse werking wordt uitgevoerd door verschillende werkingscellen, die relatief autonoom (onder de uiteindelijke bevoegdheid van de RvB) maar in onderlinge samenhang hun taken vervullen. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur, komen elk van deze cellen aan bod. We onderscheiden 4 werkingscellen: 1. Secretariaat en financiën: verantwoordelijk voor het secretariaat, de communicatie met de KBVB, de boekhouding en het financiële beheer, het onderhoud van de infrastructuur en de terreinen, de logistiek, de verhuur van infrastructuur, de website, de communicatie met de gemeente m.b.t. promotieborden en In&Uit-Bierbeek en de verbinding met de gemeentelijke Sportraad. Deze cel wordt geleid door de Secretaris van de RvB (Désiré Schepers). Daarnaast bestaat ze ook uit :

  1. de verantwoordelijken voor de verhuur (Maria Tollet en Clary Vandereycken)

  2. de verantwoordelijke voor de boekhouding en financiele aspecten (Christian Vranckx)

  3. de verantwoordelijken voor het onderhoud v/d terreinen (Gerrit Olemans)

  4. de verantwoordelijken voor de infrastructuur (Luc Abts en Paul Drappier)

  5. de verantwoordelijke voor het beheer van de kantine (Desire Schepers)

  6. de verantwoordelijke voor de communicatie met gemeentelijke instanties (Desire Schepers) 2. Sportieve en medische cel: verantwoordelijk voor het sportieve beleid van het eerste elftal (korte en lange termijndoelstellingen, scouting, evaluatie spelers, evaluatie technische staf, medische ondersteuning, ….) en voor het sportieve beleid mbt de jeugdopleiding (korte en lange termijn doelstellingen, evaluaties technische staf, medische ondersteuning, evaluaties spelers, scouting,…). Ze wordt geleid door de Sportief Manager (Julien Ronsmans). De secretaris is ook lid van deze cel. Daarnaast bestaat ze ook uit :

  1. de voorzitter (vacant)

  2. de trainer van het eerste elftal (Kris Michiels)

  3. de TVJO (Bart Cums) – vertegenwoordigt ook de technische coordinatoren onderbouw, middenbouw en bovenbouw)

  4. de JeugdVoorzitter (Marc Meeus)

  5. de trainer van het beloftenelftal (Alain Balis)

  6. de keeperstrainer (Pascal Beeken)

  7. hoofd van de kiné’s (Nico Devos)

  8. hoofd scouting A/B elftal (Philippe Bers)

  9. hoofd scouting jeugd (Hugo Beullens) 3. Jeugdcomité : Algemene verantwoordelijkheid voor de jeugdopleiding, exclusief sportieve aspecten, inclusief de interne communicatie naar de jeugdspelers en andere clubleden. Deze cel wordt geleid door de Jeugdvoorzitter (Marc Meeus). De secretaris (Desire Schepers) is tevens lid van het jeugdcomité. Daarnaast bestaat ze uit :

  1. de jeugdsecretaris (Koen Nackaerts)

  2. verantwoordelijke voor de IT ondersteuning (PP Bonne)

  3. verantwoordelijke cel ondersteuning (Gerrit Olemans)

  4. de verantwoordelijke voor jeugdafgevaardigden (Kato Stillaert)

  5. de verantwoordelijke voor de merchandising (Nadia Dierickx)

  6. de verantwoordelijke voor de kantine tijdens jeugdactiviteiten (Eliane Havet)

  7. jeugdevents (Steven Vandermeulen) 4. Commerciële cel: verantwoordelijk voor de sponsoring en public relations, promotie en communicatie naar externe partijen, inclusief pers. Deze cel wordt geleid door de Commercieel Verantwoordelijken (Geert Debacker en Wim Verstraeten). Deze cel bestaat uit:

  1. de jeugdvoorzitter (Marc Meeus)

  2. ondersteunende leden (Gerrit Olemans)

  3. tijdelijke leden met specifieke opdrachten This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006