(2016-01-25 13:41:59) Trainingen vanavond
Door de dooi zijn de velden nog drassig.

Vanavond zijn er dus nog geen keepertrainingen.

U14, U15, U16 en U17 werken een alternatief programma af naast de velden.

A- en B-ploeg trainen vanavond op het sportkot.

Voor woensdag zal er, als de regen valt die ze geven, een alternatief programma opgesteld worden in het sportkot.

De training die voorzien was voor de Federale trainersschool gaat ook niet door.

print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006