(2016-02-14 12:00:11) Nieuws kunstgras
Beste clubledenDe weergoden zijn ons niet bepaald gunstig gezind geweest bij de aanvang van de tweede helft van het seizoen. De sneeuw en de haast onophoudelijke regen van de voorbije weken verplichtten ons een aantal trainingen af te gelasten of op een andere locatie te laten doorgaan. Ook een aantal matchen kon niet gespeeld worden. Sommige wedstrijden zullen wellicht moeten ingehaald worden. We beseffen dat dit voor enig ongemak zorgt, zowel voor de spelers als voor hun ouders.

Het nieuwe synthetische veld, dat op het einde van het seizoen wordt aangelegd, zal soelaas bieden. De natuurlijke velden zullen veel meer gespaard blijven, waardoor het afgelasten van trainingen en matchen hopelijk voor goed tot het verleden behoort.

Om optimaal van het kunstgras gebruik te kunnen maken, is het nodig een degelijke planning uit te werken. Er zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in drie shiften getraind worden vanaf 17u30. Op woensdag voorzien we 4 shiften waarvan de eerste vermoedelijk zal starten om 15u. Bij het uitwerken van de planning wordt rekening gehouden met de leeftijd van de spelers, maar het is niet langer mogelijk onze jonge spelertjes allemaal op woensdag en vrijdag te laten trainen. Het is nog te vroeg om het schema in te vullen met concrete gegevens. Hiervoor zijn we immers afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers.

Ook tijdens het weekend willen we het synthetische veld optimaal benutten. De wedstrijden van alle ploegen tot en met U12 zullen steeds op kunstgras doorgaan. De matchen van de ploegen vanaf U13 zullen de helft van het seizoen op kunstgras gespeeld worden en de andere helft op natuurgras. De keerzijde van de medaille is uiteraard dat we vroeger zullen moeten starten. De eerste jeugdwedstrijden zullen aanvangen om 9u30 of 10u00.

We hielden eraan u deze informatie nu reeds mee te geven.


Met sportieve groeten
Marc Meeus Bart Cums
Jeugdvoorzitter TVJO
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006