(2016-02-14 15:24:15) Overeenkomsten spelers A-ploeg
Het bestuur heeft de afgelopen weken niet stilgezeten. De gesprekken met de spelers werden opgestart en voor in sommige gevalle reeds geofficialiseerd.

Volgende spelers hebben hun overeenkomst met de club reeds verlengd:

Kobe Vandecouter
Jef Baeyens
Jitse Seynaeve
Tom Vanderwegen
Thomas Hendrickx
Nathan Theys
Pieter Jan demarez
Floris Vankeer

Tom Dhoore verlaat de club voor VC Bertem Leefdaal.

Met verschillende spelers zijn er gesprekken geweest en moeten zij hun definitieve beslissing nog meedelen. Met de andere jongens worden er eerstdaags gesprekken aangeknoopt.

We houden jullie op de hoogte.

print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006