(2016-03-04 14:15:56) broodjes voor ploegen op verplaatsing
Door de afgelasting van de trainingen kunnen de IP-ploegen hun broodjes komen afhalen vanaf 18u tot 18u30 in de keuken.

Luc en Maria zijn dan ook daar en zij zullen dan alles verdelen.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006