(2016-03-28 19:47:11) AFRONDING STICKERBOEK
Midden maart hebben wij de verkoop van stickers stopgezet.
De verdere afwikkeling voor inruilen van dubbels en het vervolledigen van uw boek zal kortelings medegedeeld worden.
Zodra we hierover concrete gegevens hebben zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006