(2016-04-17 21:41:08) Stickerboek : omwisselen dubbels

Via een specifiek formulier kunnen dubbels en ontbrekende foto’s ingewisseld worden :

De ontbrekende nummers (max 40) worden in oplopende volgorde opgelijst op een daartoe bestemd formulier. De dubbels (max 40) worden bijgevoegd.

Indien er minder dubbels zijn dan gewenst kunnen deze aangekocht worden à 0,20€/stuk.

De formulieren en plastic zakjes kunnen via de resp. trainers gevraagd worden.

Verder info : Marc Meeus, Bart Cums of Eddy Bellemans.

Veel plezier met je ‘complete’ stickerboek.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006