(2016-05-29 16:44:12) STICKERBOEK-Omwisselingsaktie
De ingeruilde stickers zijn omgewisseld en beschikbaar bij Eddy!
Eerstdaags maken we verdere afspraken om aan jouw pakketje te geraken.
Veel succes !
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006