(2016-06-23 21:10:32) Verslag van de informatie avond
Ruim 150 ouders waren aanwezig op onze informatie avond.

De presentatie werd gevoerd door Bart Cums, onze TVJO.

In een eerste deel werd besproken hoever KHO staat met haar doelstellingen rond jeugdopleiding.

Daarna werd aangegeven wat van spelers en ouders verwacht wordt. Een aantal elementen werden hierbij benadrukt, o.a.

- het gegeven dat tijdens wedstrijden geen ouders meer in kleedkamers zullen worden toegelaten
- het gegeven dat de kledij afspraken, voor, tijdens en na de wedstrijden dit seizoen strikt dienen te worden toegepast.

Dan werd aangegeven hoe het zit met het kunstgrasveld. En wie er op traint en wedstrijden speelt.

Ook een overzicht van de trainers werd gegeven inclusief de nieuwe functies van 'ontwikkelings trainer'. Hierbij wordt tijdens een eerste training van de week een extra trainer bij de training bijgezet om zo hogere leer ervaring te bekomen.

Ook de doelstelling rond 'fun' werd benadrukt.

Bart toonde ook hoe via de applicatie CoachAdmin, de spelers worden opgevolgd.

Tot slot werden de data van de evaluatie momenten van december en mei al vastgelegd.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006