(2016-07-15 23:23:29) Eerste schijf lidgeld
We willen de jeugdspelers die hun voorschot nog niet betaald hebben, verzoeken om dit nu dringend te regelen.

De in het pakket begrepen kledij (shellvest, trainingspak, polo, kousen, Tshirt en oefenbal) is nu beschikbaar en wordt uiteraard slechts afgegeven indien het lidgeld (het voorschot) betaald is.

We zullen eerstdaags de hoedanigheden meedelen voor het afhalen van de kledij.


print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006