(2016-07-18 21:48:37) Uitlevering kledijpakketten
Zoals aangegeven zijn de kledijpakketten beschikbaar voor de spelers waar het voorschot lidgeld is betaald.

Je kan de pakketten verkrijgen op de eerste trainingsdag....

MAAR om alles vlotter te laten verlopen, organiseren we ook 2 andere momenten waar je de pakketten kan afhalen.

Namelijk op :

- Zaterdag 23 juli tussen 10u30 en 11u30

- Maandag 25 juli tussen 18u en 19u30

Niemand is verplicht om op deze extra dagen te komen, maar we kunnen het toch aanbevelen als het past om dan langs te komen, zodat we een overrompeling vermijden de eerste trainingsdag....

Uiteraard zullen we de pakketten maar meegeven met de mensen waarvoor het lidgeldvoorschot werd betaald 3 dagen voor de betrokken datum.

print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006