(2016-07-21 00:28:37) Aanpassing maandschema's
Voor een aantal ploegen zijn er enkele aanpassingen aan de maandschema's.

Je kan de meest recente versie raadplegen op onze site onder rubriek 'Maandschemas'.

Wij wensen al onze spelers plezier en succes in het voetbal.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006