(2016-07-21 00:58:37) Aangepaste trainingsdagen/uren voor U11RA en U11RB
Met de nieuwe maandschema's werden de trainingsmoment van U11RA en U11RB aangepast (ook aangepast onder de betrokken ploegen).
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006