(2016-11-06 20:52:14) Wafelactie verlengd tot woensdag 9 november
Wegens praktische redenen is de afsluitdatum verplaatst naar woensdag 9 november. Dan moet je zeker de enveloppe met bestelformulier EN het geld aan de trainer/afgevaardigde van de ploeg hebben afgegeven.

Zij zullen zorgen dat de bestelling dan terecht komt bij de centrale persoon van de club voor deze actie.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006