(2017-01-29 23:57:31) Bijgewerkte KHO Clubvisie
NDe KHO clubvisie werd de voorbije weken nog eens onder loep genomen in het hoofdbestuur van de club. In grote lijnen werd de visie bevestigd. De twee belangrijkste aanpassingen die werden beslist zijn de volgende :

- we willen de component 'discipline' in alle geledingen van de club een groter belang geven.
- ambitie van de club wat betreft het A-elftal is om een vaste waarde te worden in de nationale Amateur reeken.

Je vindt de aangepaste clubvisie op deze site onder de rubriek 'downloads'.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006