(2017-02-14 14:07:03) Nog droevig nieuws
Op maandag 13 februari overleed Cyrille Drappier, vader van ons bestuurslid Paul. Cyrille werd 97 en was tot voor enkele maanden een trouw supporter van onze club. In naam van de ganse Hoger Op familie bieden wij Christine, Paul en de ganse familie ons diep medeleven aan en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.
U kan Cyrille een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 te 3001 Heverlee op donderdag 16 februari van 18.30 tot 19.30 uur.
De uitvaartliturgie zal doorgaan in de Sint-Hilariuskerk te Bierbeek op vrijdag 17 februari om 10.00 uur.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006