(2017-03-17 23:20:08) Flesjes rond de velden
Wij stellen vast dat er de laatste tijd meer en meer zwerfvuil rond de velden ligt. Meestal gaat het om plastieken flesjes (AA-drink, Aquarius, water,...). Zelfs glazen flesjes (cola, sprite,...) worden regelmatig gevonden...

Vanuit het clubbestuur werd beslist om een verbod op dergelijke flesjes op en rond de velden in te voeren. Indien de spelers drank willen meenemen op training, dienen ze een drinkbus te nemen...

We gaan er immers van uit dat de spelers wel meer respect zullen tonen voor hun eigen drinkbus en de moeite doen die mee binnen te nemen als ze leeg is...

We rekenen zo op ieders good-will om dit probleem van de baan te ruimen.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006