(2017-07-02 23:51:22) Betaling voorschot lidgelden
Het eerste deel van het lidgeld diende betaald te zijn voor 1 juli; een aantal van onze spelers hebben dat nog niet betaald tot hiertoe...wij nemen aan dit om een vergetelheid gaat....

Kunnen we vragen om dit in orde te maken zo spoedig mogelijk, zodat het seizoen binnen enkele weken op een correcte manier begonnen kan worden.

Ondertussen hopen we natuurlijk dat jullie van een deugddoende vakantie genieten.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006