(2017-07-23 00:58:37) Verdeling kledij pakketten jeugdspelers
Om de start van de trainingen vlotter te laten lopen, organiseren we een aantal momenten waarop de spelers/ouders de kledij van pasdag 1 (basispakket & extra zaken) kunnen afhalen. Ook de bal kan dan worden meegegeven.

Uiteraard kan dat materiaal slechts worden meegegeven als het eerste deel van het lidgeld effectief betaald is een aantal dagen voordien.

Ook wie niet naar pasdag 1 is geweest, kan op deze momenten langskomen voor het basispakket (een aantal zullen het materiaal dan kunnen meenemen, voor de anderen zal dan nog bestelling worden opgenomen).

Het is niet verplicht om op deze momenten langs te komen, ook voor de eerste training van elke ploeg kan het materiaal worden verkregen (maar als een aantal mensen al kunnen langskomen voordien, zal alles vlotter verlopen bij het starten van de trainingen).

Voorziene momenten :
- maandag 24 juli van 19u00 tot 19u30
- woensdag 26 juli van 19u00 tot 19u30
- vrijdag 28 juli van 19u30 tot 20u00
- zaterdag 29 juli van 9u30 tot 10u00

Voor alle duidelijkheid : niet alleen de basispakketten van de interprovinciale ploegen die deze week starten, kunnen worden opgehaald, maar ook de pakketten van de regionale ploegen (waarvoor de eerste training de eerste week van augustus is).

In de loop van augustus zullen we een paar vaste momenten in de week inrichten, waarop het kledijlokaal bemand zal zijn.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006