(2017-08-15 10:34:21) Aanpassing trainingsuren U8
Voortaan zijn de trainingen voor U8 zowel op maandag als op woensdag om 17u30.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006