(2017-09-02 22:15:20) Aanpassing trainingsuren U6
Voortaan is de training op vrijdag voor de U6 spelers vanaf 17u tot 18u.
Op woensdag blijft dit vanaf 14u30 tot 14u45.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006