(2017-11-20 23:53:29) Ingeschreven voor Interprovinciale Audit
In het voorjaar van 2018 zal onze club opnieuw ge-auditeerd worden door Double Pass (drie jaarlijks); we hebben ons ingeschreven voor een audit op Interprovinciaal niveau.

Het behalen van het betrokken label is een voorwaarde om ook komend seizoen in de Interprovinciale Jeugdcompetitie te spelen.

We gaan er dan ook vol voor.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006