(2017-11-26 23:43:16) Herinnering betaling lidgeld saldo.
We herinneren er onze jeugdspelers en ouders aan dat we verwachten dat het 2de deel van het lidgeld betaald wordt tegen begin december.

Normaal heeft iedereen de factuur gehad met het precieze bedrag en de betalingsgegevens.

Wie nog niet betaald heeft, gelieve dit dringend in orde te maken.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006