(2017-12-06 17:41:58) Saldo Lidgelden
Saldo lidgelden
We hebben opgemerkt dat er nog spelers zijn waarvan het saldo van hun lidgeld nog niet voldaan is.
Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen.
Bij niet-betaling van het saldo zullen de betrokken spelers niet meer kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
Het bestuur van KHO Bierbeek.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006