(2017-12-13 12:18:01) Maandschema's U16IP en U19IP bijgewerkt
Er zijn een aantal aanpassingen aangebracht aan de maandschema's voor U16IP en U19IP.

Neem een kijkje in de betrokken rubriek.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006