(2017-04-15 12:18:01) Besluiten enquete 2017
Beste spelers, ouders, KHOB-sympathisanten,

In de loop van het seizoen hebben we onze grote KHO Bierbeek-enquête uitgeschreven. Maar liefst 129 spelers, ouders en trainers vulden de enquête in. We willen jullie hiervoor alvast van harte bedanken! KHO Bierbeek hecht zeer veel waarde aan de mening en suggesties van onze leden en supporters. We willen jullie dan ook een overzicht geven van de resultaten van de enquête en jullie op de hoogte brengen van de concrete acties die we als jeugdbestuur uit jullie antwoorden haalden.
Algemene scores
Tijdens de enquête peilden we naar de algemene tevredenheid en naar jullie mening over specifieke facetten van onze club. De scores die jullie hieronder zien, zijn uitgedrukt op 10 en werden door al de respondenten ingevuld.Scores (uitgedrukt op 10)
Hoe tevreden bent u over KHO Bierbeek? 7,25
Hoe tevreden bent u over de algemene communicatie van KHO Bierbeek? 6,34
Hoe gebruiksvriendelijk vindt u de website van KHO Bierbeek? 6,84
Vindt u dat u uw mening kwijt kan bij KHO Bierbeek? 6,42
Heeft u het gevoel dat u waar krijgt voor uw geld bij KHO Bierbeek? 6,20
Hoe vindt u de netheid in de kleedkamers? 6,96
Hoe tevreden bent u over de kantine van KHO Bierbeek? 8,17
Vindt u dat KHO Bierbeek genoeg sensibiliseert/aandacht besteedt aan fair play op het veld? 7,49
Sterke punten
Naast het toekennen van een score kon u ook uw mening neerschrijven op het einde van iedere sectie. Hieronder geven we een overzicht van de meest frequente positieve en sterke punten van onze club.
1. De club beschikt over een goede en uitgebouwde infrastructuur.
2. KHO Bierbeek heeft een uitgewerkte organisatie met duidelijk doel zowel op sportief als op extra-sportief vlak
3. Binnen de club is er een kwaliteitsvolle omkadering (trainers, kine, afgevaardigden, …).
4. Er hangt een zeer familiale sfeer binnen onze club.
5. De club beschikt over een mooie kantine met uitgebreid aanbod.


Werkpunten
Het doel van deze enquête was om een beter zicht te krijgen op wat er leeft binnen de club. Wat is nog voor verbetering vatbaar? Aan welke behoeften moeten we proberen te voldoen? Ook deze antwoorden hebben we zo goed mogelijk proberen te bundelen.
1. Trainingen, matchen en evenementen moeten tijdig, duidelijker en via de juiste weg worden gecommuniceerd. Dit geldt vooral voor de maandschema’s.

Binnen het jeugdbestuur begrijpen we dat dit een werkpunt is. Het is niet altijd makkelijk om een levend document, zoals een maandschema, up-to-date te houden, en veranderingen tijdig te communiceren. Als jeugdbestuur hebben we ons dan ook voorgenomen om dit volgend seizoen met meer zorg op te nemen. Daarnaast willen we graag van de gelegenheid nog eens gebruik maken om een aantal richtlijnen mee te geven.

Trainingen: Deze staan in principe vast en veranderen niet doorheen het seizoen. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen kan dit veranderen. In dat geval zal dit door de TVJO aan alle betrokken partijen worden gecommuniceerd.

Wedstrijden: Competitiewedstrijden worden door de voetbalbond georganiseerd. Veranderingen in het schema worden door de bond vaak laat gecommuniceerd. We raden we aan om de BBF app te downloaden. Hierop kan je altijd de laatste informatie i.v.m. competitiewedstrijden terugvinden.

KHOB evenementen: Hiervoor verwijzen we graag naar de verschillende kanalen die we als club gebruiken (voornamelijk onze website, e-mail en onze Facebook pagina). Indien je hierover vragen hebt, aarzel dan niet om ons aan te schrijven via een privé-bericht op onze Facebook pagina of stuur een e-mail naar marc.meeus5@gmail.com.

2. Kwaliteitsvolle opleiding voor ieder niveau, ongeacht de leeftijd of voetbalervaring

Voor KHO Bierbeek is iedere speler gelijk, ongeacht de leeftijd, het niveau of de voetbalervaring die deze speler heeft. Nieuwe jonge trainers worden aangemoedigd om een opleiding te volgen. In de loop van het seizoen hebben een aantal trainers een (bijkomend) diploma behaald. Deze trainers zijn zowel op het regionale als op het interprovinciale niveau actief en zullen het algemene niveau van onze spelertjes kunnen verbeteren.

3. Jaarlijkse lidgeld en kledijpakket

In de lidgeldbrief die onze spelers elk jaar ontvangen, staat duidelijk uitgelegd wat het lidgeld precies omvat. We zetten dit nog even op een rijtje. Het te betalen bedrag is de som van het lidgeld en het basiskledijpakket.
Het lidgeld omvat de aansluitingskosten en verzekering bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, een extra verzekering voor kosten die niet door de KBVB terugbetaald worden, kwaliteitsvolle trainingen, deelname aan competitiewedstrijden, een gratis consumptie na elke competitiewedstrijd, 2 bonnen ter waarde van €15,00 die door de speler te gebruiken zijn op het mosselfeest en tijdens het restaurantweekend, één gratis toegangskaart voor alle jeugdcompetitiewedstrijden en één gratis toegangskaart voor alle wedstrijden in Bierbeek (ook van het A- en B-elftal) met uitzondering van bekerwedstrijden en tornooien, de gratis consultatie van kine en revalidatietrainer en het gebruik van de infrastructuur.
De inhoud van het basiskledijpakket wisselt om de twee jaar: voor volgend seizoen is dit een bal, kousen, een short en een T-shirt. Voor het seizoen 2018-2019 zal het pakket in principe een bal, kousen en een trainingspak (broek + vest) bevatten.
Suggesties & Actiepunten
1. Infomoment voor aanvang van seizoen en in helft van het seizoen
? Er werd een nieuwe infobrochure opgesteld. De tweede week van september wordt er een infoavond georganiseerd. We wachten bewust totdat iedereen terug is van vakantie.
2. Verwelkomingspakket voor afgevaardigde, ouders, …
? We werken al met een verwelkomingsbrochure voor nieuwe trainers en een duidelijk omschreven takenpakket voor de afgevaardigden. Voor de nieuwe clubleden werd een nieuwe infobrochure ontworpen met alle praktische info.
3. Herstelling verlichting toegang kantine
? Dit werd vrijwel onmiddellijk hersteld.
4. Kiss & Go parking (in samenspraak met de gemeente)
? We hebben de schepen van Sport van de gemeente Bierbeek aangesproken. Hij heeft ons bevestigd dat de weide achter de huidige parking werd aangekocht om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Er komt minstens een verdubbeling van het aantal plaatsen en indien mogelijk ook een kiss&go-zone.
5. Lockers voor spelers
? Er zijn enkele lockers ter beschikking voor de trainers. De spelers kunnen hun kostbare voorwerpen aan de trainer in bewaring geven.
6. Ouderraad
? Uit de enquête blijkt dat hiervoor voldoende interesse is. Bent u geïnteresseerd om de ouderraad te vervoegen, meld je dan aan bij het jeugdbestuur via marc.meeus5@gmail.com

Iedere dag proberen we de werking van onze club te verbeteren. Deze enquête is een eerste stap. Indien je zelf nog suggesties hebt of indien je je zelf wil inzetten, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze bestuursleden!
Met sportieve groeten,
Het KHO Bierbeek jeugdbestuur
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006