(2018-01-28 23:06:12) Situatie op de transfertmarkt
Tot hiertoe hebben de volgende spelers hun overeenkomst met KHO verlengd voor komend seizoen :

- Robert NEROLI
- Jarne BALIS
- Jitse DUPONT
- Thomas HENDRICKX
- Michiel DEVIJVER
- Kobe VANDE CAUTER
- Thibeau DEGEEST

De onderhandelingen met onze overige kernspelers zijn in volle gang.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006