(2018-04-02 20:17:22) KHO Bierbeek behaalt 3 sterren en blijft IP aanbieden
We hebben nu officieel het nieuws gekregen dat we in de audit van januari 2018 effectief 3 sterren hebben gekregen en dat we dus ook de komende seizoenen Interprovinciaal jeugdvoetbal kunnen blijven aanbieden.

Bedankt aan al onze coördinatoren en trainers. Dit resultaat was natuurlijk enkel mogelijk dankzij jullie inzet.
print

This site is created by <d-signs>. Copyrights 2005-2006